Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (2024)

Han fremstiller seg selv som neste nivå av Trump. Trump 2.0.

Jeg skal prøve å snakke om hva som foregår i dette landet, uten å være sint. Men vi ser at flere sekulære kultbevegelser vokser samtidig i USA.

Vivek Ramaswamy står foran et hundretalls mennesker som lytter interessert.

Vi er på «The 45 Club», et republikansk møtelokale i hovedgata i den norsk-amerikanske småbyidyllen Decorah i Iowa. Mange av dem som er her er egentlig Trump-tilhengere.

Lokalet er pyntet med Trump-flagg og plakater.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (1)

Anti-woke

– Rase-wokismen er en av bevegelsene som vokser. Den sier at identiteten din er basert på hudfarge. En annen er kjønnskulten som sier at du kan velge hvilket kjønn du vil være, sier Ramaswamy.

Han mener at woke-bevegelser rundt rase og kjønn dominerer samfunnet. Han mener demokratene bare vil at brune skal snakke om rase. Selv går han mot strømmen.

– Jeg er en annerledes brun stemme.

–Dessuten kjempet borgerrettighetsbevegelsen på 1960-tallet for at mennesker ikke skulle bli bedømt på bakgrunn av sin hudfarge. Wokismen gjør nettopp det, sier han.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (2)

Vivek Ramaswamy er forretningsmann og milliardær som Trump. Foreldrene hans kom til USA fra India og slo seg ned i Ohio.

Nå bruker han noen av pengene han har tjent på selskapene han har startet, til å reise rundt i Iowa for å møte flest mulig velgere.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (3)

Slo igjennom i debatten

I den første republikanske debatten i august, fikk han stor oppmerksomhet med sin energi og sine avbrytelser.

Nå ligger han på fjerdeplass på de fleste meningsmålinger, bak Trump, Ron DeSantis og ganske likt med Nikki Haley.

Til NRK forklarer Vivek Ramaswamy hvordan han vil bringe amerikanerne sammen igjen.

Dette landet skal styres av borgerne, ikke av teknokrater i Washington. Jeg kaller dem faktisk autokrater.

I tillegg til kampen mot woke, er han opptatt av kampen mot Washington.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (4)

Ramaswamys sannhet

«Sannheten for USAs patrioter» er tittelen på et flygeblad tilhørerne får utdelt.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (5)

Det inneholder ti bud, og de første lyder slik:

  1. Gud Finnes
  2. Det er bare to kjønn
  3. Fossilt brensel er nødvendig for at menneskeheten skal utvikle seg
  4. Omvendt Rasisme er også rasisme

– Håper han er svaret

Wanda Hemesath forteller at hun er 98 prosent norsk. Hun lager fattigmann til jul, selv om det er vanskelig å kjevle dem tynt nok. Politisk er hun med Trump.

Vi likte virkelig alt Trump gjorde, men han er kontroversiell og jeg er ikke sikker på at det kan bli ham. Derfor er vi her for å lære mer om Ramaswamy. Vi håper han er svaret.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (6)

20 år gamle Samuel Scheffler har også norske aner. Han har kommet for å møte sin første presidentkandidat.

Jeg vet ikke helt hva jeg tror på ennå, men jeg liker at Ramaswamy er så klar og sikker på hva han mener. Jeg er nysgjerrig på hvordan han kom fram til det.

Samuel er opptatt av familie og liker at et av Ramaswamy handler om hvor viktig kjernefamilien er.

Men selv er han mer positiv til skeive.

– Jeg har venner og familie som er hom*ofile, så det han sier om dem var litt annerledes, mener Scheffler.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (7)

Må ha gjennombrudd for å stanse Trump

Når Ramaswamy og seks andre presidentkandidater møtes til debatt utenfor Los Angeles i California natt til torsdag, er det altså uten Trump.

Han reiser i stedet til Michigan for å møte streikende bilarbeidere og holde et folkemøte i konkurrerende sendetid for debatten.

Eksperter mener en av de andre kandidatene må ha et skikkelig gjennombrudd i natt. For det er bare tre måneder igjen til velgerne her i Iowa er de første som stemmer i nominasjonsvalgene.

Og de sju trenger å bli færre om de skal klare å utfordre Trump, mener mange.

– Haley kan vinne

I Iowa er mange velgere vi snakker med skeptiske til om Trump kan klare å bli kandidaten med alt han står oppe i. En av dem er Dennis Campbell.

Han en skikkelig amerikansk storbonde. Den svært gården hans heter Crystal Creek Enterprises og har vært drevet av familien i seks generasjoner.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (8)

I mange store lagerbygg står traktorer og skurtreskere parkert.

I dag har han lånt ut et av dem til Nikki Haley. Trumps tidligere FN-ambassadør, som er en av de andre kandidatene han tro på.

Hva tenker du om Trump?

Jeg er fan av Trump for det han klarte å få til tross for all motstanden han møtte. De vil jo ikke ha endringer i Washington DC.

Men vi trenger å finne folk som flere på midten kan stemme på. Nikki Haley er en slik kandidat, mener han.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (9)

Tør ikke bryte med Trump

Haley gjorde det bra i den forrige debatten og har økt på meningsmålingen siden. Spenningen i nattens debatt knytter seg blant annet til om Florida-guvernør Ron De Santis vil klare å ta en lederposisjon blant dem som ikke er Trump.

Gjør han ikke det, kan Haley bryte igjennom.

En av de frammøtte vil vite hvorfor hun stadig er opptatt av å tekkes de mest ihuga Trump-tilhengerne. Hvorfor hun ikke tar større avstand fra dem.

Haley gir et politikersvar:

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (10)

Jeg liker mye av det Trump gjorde som president, men jeg er ikke enig med ham 100 prosent av tiden. Det er litt slik som jeg har det med ektemannen min, sier hun.

Last og brast med Ukraina

På to områder er hun imidlertid uenig med sin tidligere sjef:

– Jeg synes Trump administrasjonene brukte offentlige penger som fulle sjøfolk, og jeg synes 6. januar var en forferdelig dag.

Det andre området Haley er svært uenig med både Trump og Ramaswamy, handler om støtten til krigen i Ukraina.

Jeg er mener det ekstremt feil å si at Ukraina-krigen er en territorial konflikt. Vi må fortsette å sende våpen. Vi bruker mindre av vårt BNP enn 11 europeiske land på krigen i Ukraina, sier hun.

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (11)

PublisertOppdatert

Vivek Ramaswamy til NRK: – USA styres av autokrater (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6302

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.